aloha studio

• Địa chỉ: 202 Hồ Văn Huê,Phường 9,Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

• Số điện thoại: 0909946202

• Email: alohastudio.vnn@gmail.com

• Website: https://alohastudio.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://alohastudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://Alohastudio


ALOHA Studio luôn hướng đến sự sáng tạo, tự nhiên, chuyên nghiệp trong từng khung hình.